Privacy Policy.

Fodipres is aangesloten bij de Fotobond en deelt uit hoofde van een statutaire verplichting persoonsgegevens met de Afdeling West-Brabant en de Fotobond via de Fotobond-website. Het privacyreglement van de Fotobond is hierop van toepassing. Fodipres heeft hierop geen invloed. Voor details hierover wordt verwezen naar de privacyverklaring van de Fotobond, Afdeling West-Brabant.

Fodipres verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Activiteiten die, gelet op de doelstelling van onze fotoclub, gebruikelijk zijn, zoals inschrijving voor cursussen en wedstrijden;
  • Het beschikbaar stellen aan de leden van een ledenlijst;
  • Het doorsturen van informatie aan leden over activiteiten en diensten van derden zonder commerciële doelstellingen;
  • Het afhandelen van de contributie;
  • Interne communicatie; Om te reageren op een vraag of een verzoek om informatie

Persoonsgegevens van leden worden uitsluitend verkregen van de betrokkene zelf: rechtstreeks of via de website van de Fotobond na registratie door de betrokkene.

Fodipres bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig .

De Website van Fodipres bevat fotomateriaal en teksten over evenementen die Fodipres zelf organiseert of aan deelneemt. Fodipres maakt deze gegevens niet openbaar zonder toestemming van de eigenaar.

Op de website van Fodipres worden geen algemene bezoekgegevens bijgehouden.

Fodipres neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Fodipres maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Fodipres verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Fodipres op via secretaris@fodipres.nl

www.fodipres.nl  is een website van Fodipres. Deze website maakt geen gebruik van cookies.

Wijzigingen in doel van de verwerking en wijzigingen in inhoud, gebruiken wijze van verkrijging van de persoonsgegevens zullen leiden tot wijziging van deze Privacyverklaring.

Wijzigingen en aanvullingen van de Privacyverklaring worden door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld.

Auteursrecht

Op de website van Fodipres wordt beeldmateriaal getoond die onder het Auteursrecht van de individuele fotograaf valt. Een digitale versie van de wettekst is te vinden opwww.wetboek-online.nl

Beeldmateriaal gepubliceerd op deze website mag niet zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de individuele fotograaf gebruikt/gekopieerd/vermenigvuldigd worden. Opzettelijk inbreken op andermans auteursrecht is een misdrijf waar een geldboete en zelfs een vrijheidsstraf op staat.

Het portretrecht is een aspect van het Auteurswet. Het portretrecht komt toe aan de afgebeelde persoon. Bij portretrecht kan er sprake zijn van een persoonsgegeven wanneer het gegeven een persoon identificeert of kan identificeren. Dat kunnen dus ook foto’s zijn waar personen op afgebeeld staan. Er is dan sprake van privacy van een persoon.

Mocht u vermoeden dat er sprake is van een inbreuk op Auteursrecht of een aspect hiervan, neemt u dan contact op met het Secretariaat van Fodipres, e-mail : secretaris@fodipres.nl

Copyright © 2021 Fodipres.  Privacy verklaring, Auteurs- en Portretrecht

error: Content is protected !!